Het tij keert, we verzetten de bakens…

Lurvink & Partners

Lurvink & Partners versterkt de vitaliteit en wendbaarheid van mensen in organisaties. Organisaties hebben behoefte aan mensen die up to date zijn, met plezier werken, alert zijn op veranderingen en kunnen meebewegen als een situatie of omstandigheid verandert. Aan mensen die zich blijven ontwikkelen en zo het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie versterken.

Wendbare mensen zetten hun talent, expertise en kunde bevlogen in en blijven in beweging. Hiermee dragen ze bij aan het succes en de flexibiliteit van de organisatie, maar ook aan hun eigen werkplezier, geluk en aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Dit vraagt iets van medewerkers en de organisatie waarvoor ze werken.
Wendbaarheid vraagt van organisaties om optimaal voorwaarden te scheppen voor leren en  ontwikkelen en om talent- en loopbaanontwikkeling actief te ondersteunen en faciliteren.
Van medewerkers vraagt het de bereidheid om zich te blijven ontwikkelen, alert te zijn op veranderingen en om op gezette tijden een (ontwikkelings-) stap te zetten op het gebied van leven en werk.

Wat doet Lurvink & Partners?

Lurvink & Partners werkt aan optimale wendbaarheid en vitaliteit van mensen in organisaties. We ondersteunen opdrachtgevers bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers. We coachen medewerkers om zelf regie te nemen over hun leven en werk door het versterken van hun employability. Daarnaast begeleiden we managers in het realiseren en ondersteunen van voortdurend leren en ontwikkelen van mensen. En we adviseren HR en directies bij het neerzetten en uitvoeren van een praktische visie op wendbaarheid en vitaliteit in organisaties. We werken doelgericht, deskundig en actiegericht, waardoor er in een organisatie direct beweging ontstaat.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor ons aanbod of onze contactgegevens.