Het tij keert, we verzetten de bakens…

Lurvink & Partners

Lurvink & Partners versterkt de vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers en teams in organisaties. Organisaties hebben behoefte aan mensen en teams die up to date zijn, met plezier werken, alert zijn op veranderingen en kunnen meebewegen als een situatie of omstandigheid verandert. Aan mensen die zich blijven ontwikkelen en zo het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie versterken.

Wendbare mensen zetten hun talent, expertise en kunde bevlogen in en blijven in beweging. Hiermee dragen ze bij aan het succes en de flexibiliteit van de organisatie, maar ook aan hun eigen werkplezier, geluk en aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Dit vraagt iets van medewerkers en de organisatie waarvoor ze werken.
Wendbaarheid vraagt van organisaties om optimaal voorwaarden te scheppen voor leren en  ontwikkelen en om talent- en loopbaanontwikkeling actief te ondersteunen en faciliteren.
Van medewerkers vraagt het om persoonlijk leiderschap en de bereidheid om zich te blijven ontwikkelen, alert te zijn op veranderingen en om op gezette tijden een (ontwikkelings-) stap te zetten op het gebied van leven en werk.

Wat doet Lurvink & Partners?

Lurvink & Partners werkt aan optimale wendbaarheid en vitaliteit van mensen in teams en organisaties. We coachen medewerkers om zelf regie te nemen over hun leven en werk door het versterken van hun employability en persoonlijk leiderschap. Daarnaast begeleiden we managers en teams bij het realiseren en ondersteunen van voortdurend leren en ontwikkelen op team – en individueel niveau. En we adviseren HR, teams en directies bij het neerzetten en uitvoeren van een praktische visie op wendbaarheid en vitaliteit. We werken doelgericht, deskundig en actiegericht, waardoor er in een organisatie direct beweging ontstaat.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor ons aanbod of onze contactgegevens.