MCA© Methode

MCA© Methode

 
De MCA© methode staat voor Meten, Coachen en Actie en versterkt de employability van mensen in organisaties. Onder employability verstaan we “het vermogen van mensen in organisaties om mee te bewegen met veranderingen, werk te houden en krijgen en als dit nodig is te creëren”. De MCA© methode is ontwikkeld door Knowvium.

Wij hanteren de volgende stappen:

 1. Invullen vragenlijst
 2. Bespreking resultaten in coachgesprek
 3. Start Coach to Go traject

Met de MCA© methode (op basis van de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten van Knowvium) wordt de inzetbaarheid van de individuele medewerker snel gemeten en in kaart gebracht. Duidelijk wordt op welke factoren de deelnemer zelf invloed kan uitoefenen om de inzetbaarheid te vergroten, en waar hij of zij de organisatie voor nodig heeft. Daarnaast wordt ook de persoonlijkheid (BIG 5), de bevlogenheid en het werkvermogen (WAI) respectvol in kaart gebracht. Uiteraard spelen ook deze factoren een belangrijke rol in de employability van mensen.

Kort na de invulling van de vragenlijst bespreekt de medewerker met de MCA© coach de mogelijkheden om de inzetbaarheid te vergroten. De resultaten worden door de medewerker vastgelegd in een toekomstgericht actieplan dat ingebracht kan worden in een gesprek met de leidinggevende. Vervolgens kan een Coach to Go traject gestart worden.

De MCA© methode is functie-onafhankelijk.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de eigen employability
 • Een “sense of urgency” en een perspectief
 • Concrete handvatten om te werken aan de eigen employability
 • Het besef van regie en eigenaarschap over leven en werk
 • De mogelijkheid om in beweging te komen
 • Een basis voor een actiegericht Coach to Go traject
 • Heldere persoonlijke en professionele doelstellingen voor ontwikkeling
 • Formulering van I-Deals.

Een belangrijk resultaat van de MCA© methode is dat er individuele afspraken gemaakt kunnen worden rondom optimalisering van de inzetbaarheid: I-Deals. Dit zijn unieke, gezonde en realiseerbare afspraken tussen manager en medewerker, over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

 

De MCA© methode is ook inzetbaar op team- of organisatieniveau.
Kijk hiervoor naar de
Teamscan MCA©.

Wilt u een afspraak voor een kosteloze presentatie of toelichting, voor uzelf of uw team?
Klik hier voor onze contactgegevens. Of ga terug naar ons aanbod.