Aanbod

Ons Aanbod

Lurvink & Partners biedt u een beproefde aanpak om de inzetbaarheid en het werkplezier van 
uw medewerkers te vergroten. Met een concreet stappenplan werkt u resultaatgericht aan de
employability binnen uw organisatie. Praktisch, doelgericht en deskundig.

MCA© Methode

Met de MCA© methode, bestaande uit de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten van Knowvium, 
wordt de inzetbaarheid van de individuele medewerker gemeten en overzichtelijk in kaart gebracht.
Hierbij ontstaat een helder beeld van de persoonlijkheid, employability en het werkvermogen van
de betreffende persoon.Kort daarna bespreekt de medewerker met de MCA© coach de mogelijkheden om
de optimale inzetbaarheid te vergroten. We sluiten aan op de ambitie, de talenten en unieke toegevoegde
waarde van de persoon en verhelderen deze.
Zo neemt de medewerker de regie in handen voor zijn of haar loopbaan.
Lees meer over de MCA© methode.

Team Scan MCA©

Met de Team Scan MCA© krijgt u in 1 dag zicht op de mate van employability binnen uw team, MT of bedrijf.
Deze scan wordt vaak aan de start van een traject ingezet. U krijgt inzicht in de factoren die van invloed zijn 
op employability en zicht op de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om te werken aan inzetbaarheid en werkplezier.
U kunt direct aan de slag.
 Lees meer over de Team Scan MCA© .

TMA© methode

Met de TMA© methode zoomen we in op de talenten en drijfveren van medewerkers. Hiermee ontstaat een 
helder beeld van de kwaliteiten die uw mensen in huis hebben.Met TMA© talentanalyse onderzoeken we welke
werkzaamheden en taken het beste bij de persoon passen, om optimaal en met plezier aan het werk te zijn.
Mensen krijgen zicht op hun talenten en inzicht in waar ze dit het beste in kunnen zetten.
Lees meer over onze TMA© methode

Assessments

Door middel van een assessment ondersteunen we u bij de selectie van de juiste medewerker, en bij talent-
en loopbaanontwikkeling. Dit kunnen we zowel online als face to face verzorgen.
Lees meer over onze Selectie-, Ontwikkel- en Loopbaanassessments

Coach to Go™ & CoachKaart™

Employability is te ontwikkelen. Gerichte coaching biedt een medewerker handvatten op punten die voortkomen 
uit de MCA©. We werken aan de hand van een CoachKaart™ waardoor de medewerker de coachings flexibel
kan plannen qua tijd en locatie.
Lees meer over Coach to Go™ & CoachKaart™.

Management Workshop ‘Het I-Deal Gesprek’

Hoe bespreekt u inzetbaarheid met uw medewerkers en zorgt u voor de juiste follow up zonder dat het
een time-consuming en ingewikkeld traject wordt? En zonder dat u zelf de verantwoordelijkheid overneemt?
Praktische en heldere tools kunnen het management ondersteunen om mee sturing te geven aan de inzet-
baarheid van een medewerker door individuele afspraken om te zetten in I-Deals.
Lees meer over ‘Het I-Deal Gesprek’ .

Organisatie Kick Off

Voor een Kick Off met directies en management werken we actief samen met inspirerende gesprekspartners.
Deze ervaren directieleden kunnen met visie en op praktische wijze meedenken en adviseren over het werken 
aan duurzame inzetbaarheid.

Senioriteit

Werken aan eigen inzetbaarheid of employability is belangrijk in alle leeftijdsfasen. Oudere medewerkers 
hebben te maken met leeftijdsstereotypering. Deze zijn concreet van invloed op het zelfbeeld van oudere 
medewerkers maar ook op de mogelijkheden om loopbaanstappen te kunnen zetten.
Lurvink & Partners heeft ervaring met en aandacht voor deze doelgroep.

In overleg met u ontwikkelen wij maatwerkprogramma’s op medewerkers- en organisatieniveau.
Maak vrijblijvend een afspraak