Team Scan MCA©

Team Scan MCA©

Met de Team Scan MCA© krijgt u in 1 dag zicht op de mate van employability binnen uw team, MT of bedrijf.
De Team employability scan bestaat uit een geanonimiseerd groepsprofiel op basis van de individuele MCA©-scores van medewerkers en/of managers. Deze scan wordt vaak aan de start van een traject ingezet.

De teamscan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Invullen van MCA© vragenlijst
  2. Presentatie en bespreking van het teamprofiel met management en/of team
  3. Vaststelling van mogelijkheden voor versterking van employability op teamniveau

Resultaat:

U krijgt inzicht in de factoren die van invloed zijn op employability binnen uw team en zicht op de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om te werken aan inzetbaarheid.
Na de teamscan heeft u:

  • Inzicht in de employability van uw bedrijf, team of MT
  • Zicht op de factoren die van invloed zijn op ieders inzetbaarheid
  • Een “sense of urgency” en perspectief
  • Kennis van ontwikkelingspunten
  • Concrete handvatten (‘knoppen’) voor het werken aan inzetbaarheid

Een vervolgactie kan zijn: het voeren van MCA© gesprekken aan de hand van het persoonlijke profiel.
Het actieplan dat hieruit voortvloeit kan ingebracht worden in het team of worden omgezet in een I-Deal in overleg met de leidinggevende. I-Deals zijn unieke, gezonde en realiseerbare afspraken tussen manager en medewerker, over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

Wilt u een afspraak voor een kosteloze presentatie of toelichting, voor uzelf of uw team?
Klik hier voor onze contactgegevens. Of ga terug naar ons aanbod.