Vitaal Thuiswerken

Vitaal (Thuis)werken


Open uitnodiging

Het tij keert, we verzetten de bakens…

Het is nog ongewis hoe je werk er na de zomer uit gaat zien. Mogelijk werk je vaker thuis met nog steeds weinig afspraken buiten de deur, vooral online, minder productief dan je zou willen of je werkt maar door, in je uppie, of juist met een huis (te) vol met gezinsleden.

Hoe blijf je hier vitaal bij? Hoe vind je hier je weg in?
Wellicht heb je behoefte aan coaching op hoe je effectief en vitaal om kunt gaan met de nieuwe situatie; structuur, balans werk-privé, onzekerheden…
Het kan ook zijn dat je je alvast weer wilt richten op je ontwikkeling en je werk in de nabije toekomst en hier voor jezelf focus in aan wilt brengen.
Lurvink & partners nodigt je uit voor online coachingsgesprekken over hoe je om kunt gaan met wat zich nu en straks in je werk voordoet. Je bent welkom.

Hieronder vind je enige informatie over onze aanpak voor Vitaal Thuiswerken en hoe je je kunt aanmelden voor een online video-coachingstraject.

Lurvink & partners werkt vanuit de positieve psychologie; praktisch, waarderend en oplossingsgericht.
We gaan uit van jouw vermogens en toegevoegde waarde en denken graag met je mee.

Onderwerpen die in de coaching Vitaal Thuiswerken aan de orde kunnen komen zijn:
Timemanagement Grip op je werk en tijd
Natuurlijke assertiviteit De kunst van het nee-zeggen, ruimte maken en regie nemen
Balans Herken negatieve stress en voorkom dat je uit balans raakt
Loopbaan Wat wil je leren om met plezier te blijven werken? Nu en straks.

De coaching levert je focus, persoonlijke effectiviteit en vitaliteit op. Voor nu en voor de toekomst.

We brengen in een intakegesprek gezamenlijk je wens en behoefte in kaart. Dit doen we telefonisch of
online per skype. Het intakegesprek is kosteloos en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
Na de intake ontvang je een online vragenlijst, de Kerntyperingtest, die een kernachtig beeld
geeft van je persoonlijkheid en je sterke- en ontwikkelpunten.
Vervolgens gaan we stapsgewijs aan de slag met jouw vraag. Dit doen we aan de hand van online
video gesprekken 
van 45 tot 60 minuten per week gedurende 5 weken na aanmelding, op een tijd die jou past,
en aan de hand van praktische opdrachten op maat.
Alle gesprekken zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Er wordt geen informatie gedeeld met derden.
Lurvink & Partners werkt volgens de ethische code van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Kosten
Omdat we digitaal werken en leven in een uitzonderlijke tijd hanteren we, zolang deze voortduurt,
een aangepast tarief.
Na het intakegesprek ontvang je een bondig voorstel voor een traject Vitaal Thuiswerken dat je op jouw beurt
intern kunt bespreken.Je kunt ook gebruik maken van een Coach to Go-kaart van 2, 3 tot 5 gesprekken.
Deze kaart geeft je de mogelijkheid om, tot het einde van het jaar, op jouw tijd een – online – coachingsgesprek
in te plannen.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@lurvinkenpartners.nl
of door te bellen naar 
06  50 52 50 33