Visie

Onze Visie

 

Goed en zinvol werk is van belang voor iedereen. Het geeft mensen de mogelijkheid om vanuit hun kwaliteiten en passie op een zinvolle manier te leven, in het eigen onderhoud te voorzien en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Weten dat vitaliteit, gezondheid en employability van belang zijn om duurzaam aan het werk te blijven is één. Maar hoe kunt u dit als medewerker zelf beïnvloeden, of als leidinggevende faciliteren? Aan welke ‘knoppen’ kunt u draaien om uw persoonlijke inzetbaarheid en aantrekkelijkheid in uw organisatie en op de arbeidsmarkt te vergroten? En op welke organisatiefactoren kunt u als leidinggevende sturen om duurzame inzetbaarheid te faciliteren?

Lurvink & Partners hanteert een uiterst heldere, gevalideerde en effectieve werkwijze om dit te realiseren voor medewerker en organisatie. We doen dit laagdrempelig en praktisch. En we gaan uit van de vermogens en kwaliteiten van mens en organisatie.

 

Lees meer over Uw vraag en ons Aanbod